Privacy- en cookiebeleid

PRIVACYVERKLARING

 

Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Guardian360 B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24350810, op de website www.guardian360.nl en de Guardian360 apps in de Appstore en Playstore (hierna: website/apps).

 

Ons statutaire adres:
Schouwburgplein 30-34
3012 CL Rotterdam

 

Ons telefoonnummer:
+31 (0)88 225 15 00
Ons e-mailadres:
info@guardian360.nl

 

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Wij werken in overeenstemming met ISO 27001; een standaard voor informatiebeveiliging.
In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

 

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website/apps te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website/apps bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

 

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website/apps laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen.

 

Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen.

Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij algemene inzichten verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten.
Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens om een profiel op te bouwen. Dit doen wij aan de hand van bijvoorbeeld op welke links u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij voorkeur leest of wanneer u de nieuwsbrief leest.

De grondslag om een profiel op te bouwen in dat geval is om een gerechtvaardigd belang Guardian360 te kunnen behartigen: wij kunnen u dan namelijk betere op maat gesneden content tonen.

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor dit doel, en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook uw profiel verwijderd.

 

Contact- en/of aanmeldformulier
Als u een vraag wilt stellen, contact met ons wilt opnemen, voor een bepaald programma wilt aanmelden, dan kunt u gebruik maken van het contact en/of aanmeldformulier op onze website/apps. De gegevens die u aan ons via een formulier verstrekt, gebruiken wij uitsluitend om antwoord te geven op uw vraag of commentaar, of uw aanmelding af te handelen. Wij zullen na beantwoording van uw vraag uw gegevens verwijderen indien verwerking verder niet meer noodzakelijk is.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek tot informatie; het reageren op uw commentaar; het afhandelen en verwerken van uw aanmelding.

 

Downloads
Als op onze site de mogelijkheid bestaat om, na achterlating van uw contactgegevens, materiaal te downloaden, zoals bijvoorbeeld white papers, dan gebruiken wij uw contactgegevens om contact met u op te nemen over dat materiaal.

De grondslag op basis waarvan de persoonsgegevens verwerken is: toestemming.

 

Sollicitatie

Indien u in het kader van een sollicitatie gegevens achter laat via onze website of direct aan ons verstrekt, dan zullen wij deze gegevens alleen gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedure. Als de vacature waarop u gesolliciteerd heeft vervuld is of wordt ingetrokken, vernietigen wij de door u verstrekte gegevens, zoals curriculum vitae en motivatiebrief, binnen vier weken na afwijzing of intrekking van de vacature, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen om de gegevens langer te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures. Indien u toestemming hebt gegeven voor het langer bewaren van uw sollicitatiegegevens dan bewaren wij uw gegevens voor maximaal 1 jaar.

 

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: de (precontractuele) uitvoering van een (arbeids)overeenkomst dan wel uw toestemming voor het maximaal 1 jaar bewaren van uw gegevens.

 

Let op: een pasfoto, geboorteplaats of -land en lidmaatschappen op vakbonden, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand zijn bijzondere persoonsgegevens. U hoeft dat niet te noemen in uw curriculum vitae of motivatiebrief, en is ook helemaal niet relevant bij de beoordeling van uw sollicitatie.

 

Let op: een pasfoto, geboorteplaats of -land en lidmaatschappen op vakbonden, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand zijn bijzondere persoonsgegevens. U hoeft dat niet te noemen in uw curriculum vitae of motivatiebrief, en is ook helemaal niet relevant bij de beoordeling van uw sollicitatie.

 

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval aan te merken als “verwerkers”. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Guardian360 en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan bijvoorbeeld om ons hostingprovider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen of uw sollicitatie afhandelen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

 

Cookies
Op onze website/apps worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

 

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden conform de privacywetgeving met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

 

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om uwe gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

COOKIEVERKLARING

 

Identiteit
Deze cookieverklaring wordt gebruikt door Guardian360 B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24350810, op de website www.guardian360.nl en de Guardian360 apps in de Appstore en Playstore (hierna: website/apps).

 

Ons adres:
Schouwburgplein 30-34
3012 CL Rotterdam

 

Ons telefoonnummer:
+31 (0)88 225 15 00
Ons e-mailadres:
info@guardian360.nl

 

Algemeen
Op deze website/apps maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van deze website/apps wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat waarmee u onze website/apps gebruikt wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat dit voor u betekent.

 

Toestemming
Voor functionele cookies (zie verder) en voor cookies van Google Analytics (zie verder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies vragen wij u toestemming om deze te plaatsen alvorens wij deze plaatsen.

 

Functionele cookies
Onze website/apps plaatst sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de programmeertaal waarmee onze website/apps is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen vooral voor een makkelijk en ongestoord gebruik van de website/apps. De sessiecookies worden automatisch van uw apparaat verwijderd als u de browser sluit. Als de website/apps functionaliteit bevat om in te loggen kan de website/apps aan de hand van een (sessie)cookie detecteren of u ingelogd bent.

 

Google Analytics
Via onze website/apps wordt een cookie geplaats van het Amerikaans bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website/apps gebruiken. Wij hebben Google een verwerkersovereenkomst gesloten en daarbij Google verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-addressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

 

Social media buttons
Op onze website/apps zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ en AddThis. Deze buttons plaatsen cookies.
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring en andere (algemene) voorwaarden van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

 

Tracking cookies
Met uw toestemming onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparaat. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel dient alleen op advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Retargeting cookies
Met uw toestemming gebruiken wij zogenaamde retargeting cookies van Google Adsense en Facebook waarmee wij op de sites van derden advertenties kunnen tonen die gerelateerd zijn aan uw eerdere bezoeken aan onze website/apps.
Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.